page_background

ประวัติการพัฒนา

ในปี 1980, Union Precision Hardware ก่อตั้งขึ้นในไต้หวัน
 • สิ่งอำนวยความสะดวก Huizhou ใช้งานอยู่
 • จัดตั้งสำนักงานในฮ่องกง
 • ก่อตั้งสาขาเซี่ยงไฮ้
 • MIM ก่อตั้งขึ้นในไต้หวัน
 • ก่อตั้งสาขาฉงชิ่ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในต้าเหลียนใช้งานอยู่
 • MIM ย้ายไปที่ Huizhou
 • ได้รับรางวัล "High-tech Enterprise"
 • CNC ก่อตั้งขึ้นใน Huizhou
 • ก่อตั้งโรงงานในเวียดนาม
 • ก่อตั้งโรงงาน Tailand